maanantai 21. tammikuuta 2013

Laukaan kulttuuriympäristö - ymparisto.fi

Sahinjoki. Kuva: M.Huotari
Laukaan kulttuuriympäristö - ymparisto.fi

Tarvaala: Hartikan muinaismuistoalue

Hartikka 

Punamultakalmisto. Kuva: M.Huotari

Hartikan muinaisjäännösalue sijaitsee tärkeässä vesireittien solmukohdassa, jossa kohtaavat Sahijoki ja Kuusvesi. Kangasmetsän keskelle sijoittuu laaja asuinpaikka ja kalmistokokonaisuus, josta on tutkimuksissa löydetty 15 kivikautista punamultahautaa. Haudoista ei ole nähtävissä mitään maan pinnalla, mutta niistä on löydetty runsaasti esineitä, muun muassa meripihkakoruja, piinuolenkärkiä ja liuskerenkaita, jotka oli laitettu vainajien mukaan hautaan. Hartikan kalmisto on ensimmäinen Keski-Suomesta löydetty punamultakalmisto. Hartikan asuinpaikkakokonaisuus on laaja ja siihen kuuluu niin esinelöytöjä kuin maapainanteitakin, jotka kertovat  muinaisista asumuksista.  Löytöaineisto on pääasiassa kampakeramiikkaa ja erilaisia kivi-iskoksia, joita on käytetty työvälineinä. Hartikan alue on valtakunnallisesti arvokas muinaismuistokohde, jonka löydöt ajoittuvat yli 5000 vuoden taakse.

Kirkkoniemi 

Kirkkoniemi. Kuva: M.Huotari
Tarvaalanvirran niskassa vesistöön pistävällä pohjois-eteläsuuntaisella harjulla on noin 15 pyyntikuopalta vaikuttavaa kuopannetta 600 metrin matkalla Kirkkoniemen pohjoiskärjestä Hartikan kirkonpaikalle. Koepistoin on todettu että kuopat ovat ilmeisesti pyyntikuoppia. Seudulla kuopat yhdistetään kirkon paikkaan ja niitä on pidetty hautoina. Kuopat ovat noin 1,5-2 m läpimitaltaan ja niiden ympärillä on kehävalli.
Kirkkoniemen kärjessä, retkeilypaikan alapuolella olevassa rantatörmässä, on esihistoriallinen asuinpaikka.

Kirkkosaari

Kirkkosaaressa on epämääräinen röykkiö, kaksi pientä pyyntikuopastoketjua ja neljä pientä tervahautaa. Saaren itäpuolella oleva röykkiö on soikea kooltaan noin 9 x 5,5 x 0,7 metriä. Röykkiöltä alkaa kuuden kuopan pyyntikuopasto, joka on noin 75 metriä pitkä. Toinen vain kolmen kuopan ryhmä on saaren länsilaidalla. Sen pituus noin 20 metriä. Näiden lisäksi saaren etelälaidalla on neljä tervahautaa.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti